NUMMER 5, 9 januari 2023

Van de directie:
Allereerst wil ik u en uw gezin het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Na een heerlijke kerstvakantie zijn we vandaag weer fijn begonnen. Gelukkig waren de meeste kinderen die voor de vakantie ziek waren, weer aanwezig.

Op tijd beginnen:
Voor de vakantie zijn we al wat meer erop gaan letten dat iedere groep op tijd begint met de lessen. Om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen samen met hun ouders. Om 8.30 uur beginnen alle lessen. Te laat komen wordt ook geregistreerd. Na 3x te laat in een schooljaar moet dit nl worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Helpt u uw kind herinneren dat het belangrijk is om op tijd te komen?

Citotoetsen groep 3 t/m 8:
Onze groepen 8 starten vanaf morgen met de citotoetsen. De andere groepen doen dat vanaf 30 januari t/m 17 februari. In deze periode kan er geen vrij gegeven worden. De toetsen worden nl klassikaal afgenomen. Mocht er toch een dokters- of tandartsbezoek nodig zijn, stem dan eerst even af met de leerkracht. Het zou jammer zijn als uw kind de toets van die dag mist.

Nationale voorleesdagen:
Van 25 januari t/m 4 februari zijn de nationale voorleesdagen. Uiteraard doen we hier als taalrijke school aan mee. De werkgroep taal zal u hier verder over informeren.

Peuterspeelzaal in school:
I.s.m. Philippo gaan we in de Vitusschool een peuterspeelzaal starten. We streven ernaar dat we hier na de voorjaarsvakantie mee gaan starten.

Juf Isabel:
Vandaag is juf Isabel gestart in groep 3 bij Priscilla. Zij wordt de komende maand ingewerkt in groep 3 en neemt vanaf medio februari de groep over als Priscilla met zwangerschapsverlof gaat. Bij ziekte zal Isabel ook in andere groepen vervangen.

Juf Ellen:
Vanaf morgen neemt Ellen officieel het stokje over van juf Ivonne. Zij zal vanaf morgen de RT verzorgen. Juf Ivonne geniet vanaf vandaag van haar prepensioen.

Meneer John:
Meneer John is vanaf volgende week niet meer als schoonmaker aan onze school verbonden. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door het schoonmaakbedrijf van meneer Boulahrouz. Meneer John blijft nog wel aan de school verbonden als klusjesman en adviseur m.b.t. het gebouw voor 2 uur per week. Aan het eind van dit schooljaar zullen we met de kinderen en het team zijn afscheidsfeestje vieren. Op 18 januari is meneer John trouwens jarig. Misschien vindt u het leuk een verjaardagskaart voor hem af te geven bij Mieke of Marjon? John is er vast heel blij mee……

Van de activiteitencoördinator:
Start HappyGym:
Op maandag 6 februari en dinsdag 7 februari zal Yentl van HappyGym op school starten met het geven van wekelijkse gymlessen voor kinderen van 1 – 12 jaar. Deze naschoolse activiteit is voor kinderen van de St. Vitusschool, maar kinderen die hier niet op school zitten zijn ook van harte welkom en kunnen zich aanmelden.

Lesrooster:
Maandag 15.30 uur – 16.15 uur
Dinsdag 15.30 uur – 16.15 uur
*Kinderen die hier op school zitten worden uit school op gevangen door Yentl en zullen vast starten met spelletjes.

Kosten: De lessen kunnen per schooljaar worden afgenomen en komen neer op € 6,75 per les. De maandelijkse contributie bedraagt € 27,- per deelnemend kind. Opgeven kan via info@happygym.nl

Tot slot: HappyGym werkt samen met het jeugdsportfonds. Dit is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een smalle beurs. Zij bieden hulp om alle kinderen te kunnen laten sporten. Niet alleen omdat het heel leuk is, maar vooral omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Op de club leer je samenwerken, ontdek je waar je goed in bent, maak je nieuwe vrienden en krijg je meer zelfvertrouwen. Indien je via jeugdsportfonds wilt gaan sporten, dan kun je je aanmelden via hun site: www.jeugdfondssportencultuur.nl

  Van Versa Welzijn:
  Er zijn weer drie leuke naschoolse activiteiten waar kinderen zich voor kunnen opgeven: yoga, game design en toneel. U leest er meer over als u op de links op de woorden klikt.
  Let op: aanmelden voor 20 januari.

  Belangrijke dagen tot de voorjaarsvakantie:
  11-1: Extra bestuursvergadering
  12-1: Priscilla jarig
  18-1: John jarig
  23-1: Bestuursvergadering
  25-1: Start van de nationale voorleesdagen t/m 4-2
  30-1: Citotoetsweek 1 voor groep 3 t/m 7, er kan geen vrij gegeven worden
  31-1: MR vergadering
  06-2: Citotoetsweek 2 voor groep 3 t/m 7, er kan geen vrij gegeven worden
  06-2: Nieuwsbrief 6 verschijnt
  13-2: Citotoetsweek 3 voor groep 3 t/m 7 (Inhaalweek), er kan geen vrij gegeven worden.
  19-2: Carnaval
  23-2: Studiedag
  24-2: Studiedag
  27-2: Voorjaarsvakantie t/m 5 maart
  06-3: Weer naar school