WelkomDe basisschooltijd vormt een belangrijk deel van het leven van uw kind. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8000 uren toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Een basisschool kies je dan ook met zorg. 
Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen ook in kwaliteit. Dat maakt het kiezen van de juiste school dan ook steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen om een schoolgids te maken. Deze gids kan u helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. Het geeft u een indruk van hetgeen u van ons mag en kan verwachten als uw kind een leerling van de St. Vitusschool wordt. 
Daarnaast is de schoolgids bedoeld voor ouders die nu kinderen op de St. Vitusschool hebben. In deze gids leggen bij verantwoording af over onze manier van werken en de sfeer waarin wij werken. We schrijven uitgebreid over de doelen en werkwijzen van onze school. We willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. Daarbij kunt u als ouder een belangrijk en stimulerende rol vervullen door samen met ons uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Met vriendelijke groet,

Marjon Dries
Directrice St. Vitusschool
zoek