WelkomAls basisschool ben je een belangrijk stukje van het leven van kinderen én ouders. Dat zijn we ons terdege bewust, want in de loop van de jaren vertrouwt u uw kind heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Daarom kies je met zorg de basisschool voor je kind. Een school die qua werkwijze, sfeer, leerresultaten en kwaliteit voldoet aan de wensen van ouders en de behoeften van het kind. Wij nodigen u van harte uit op deze website kennis te maken met de St. Vitusschool.
Een basisschool die kinderen in hun eerste levensfase een degelijke start meegeeft, zowel op leergebied als sociaal-emotioneel, een start waar ze later in hun opleiding en leven op kunnen voortbouwen.
Een school waar kinderen en leerkrachten elke dag met plezier naartoe gaan. Een vertrouwde omgeving waar de mogelijkheden van uw kind maximaal tot ontplooiing kunnen komen. Daarom betrekken we u als ouder graag bij de stimulering en begeleiding van uw kind, zodat thuis en school zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.
Neem met één klik op de reactieknop contact met ons op voor een nadere kennismaking, of wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de informatie op onze website. Dat geldt uiteraard ook voor ouders van wie de kinderen al op St.Vitusschool zitten. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons.
Wij wensen u en uw kind(eren) een mooie schooltijd toe.

Met vriendelijke groet,

Marjon Dries
directeur St. Vitusschool
zoek